Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11385778  

ศิลปวัฒนธรรมไทย

:::รำฉุยฉายพราหมณ์:::รำฉุยฉายพราหมณ์ โดย ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ ในรายการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟเเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบปีฉลูนักษัตร

การรำฉุยฉายพราหมณ์ เป็นการแสดงชุดหนึ่งในการแสดงเบิกโรง เรื่อง
"พระคเณศร์เสียงา" ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ-
เกล้าเจ้าอยู่หัว ความเดิม...ระหว่างที่ พระคเณศวร์และปรศุรามรบกันนั้น
พระคเณศวร์เสียทีถูกปรศุรามทำงาข้างซ้ายหักสะบั้น พระอุมาทราบความก็
โกรธสาปให้ปรศุรามสูญกำลังวังชา กระดิกตัวไปไหนไม่ได้ พระอิศวรมีจิต
คิดสงสารจึงให้ปรศุรามตั้งจิตถึงพระนารายณ์ พระนารายณ์จึงแปลงร่างเป็น
พราหมณ์หนุ่มน้อยมาร่ายรำด้วยความอ่อนช้อยงดงาม ทำให้พระอุมาเกิดความพอพระทัย พระนารายณ์แปลงจึงทูลขอให้ปรศุรามพ้นจากคำสาป พระอุมาจึงจำต้องถอนคำสาปให้ปรศุรามพ้นภัย การแสดงท่าร่ายรำอันอ่อนช้อยของพระพราหมณ์หนุ่มน้อย จึงเป็นที่มาของการแสดงที่เรียกว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

ลีลาท่ารำเชื่อกันว่าเป็นผลงานของพระยานัฏกานุรักษ์ ต่อมากรมศิลปากรได้ปรับปรุงท่าร่ายรำ ให้เป็นลีลาท่ารำของตัวพระ ที่มีลักษณะของความเป็นหนุ่มน้อยที่มีความงดงาม และท่ามีนวยนาดกรีดกราย

โอกาสที่ใช้แสดง ใช้เป็นการรำเบิกโรงและการแสดงในงานเบ็ดเตล็ดทั่วไป
ดนตรีประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์บรรเลง โดยมีบทร้องดังนี้


ฉุยฉายเอย ช่างงามขำ ช่างรำโยกย้าย
สะเอวแสนอ่อนอรชร ช่วงกาย
วิจิตรยิ่งลาย ที่คนประดิษฐ์
สองเนตรคมขำ แสงดำมันขลับ
ชม้อยเนตรจับ ช่างสวยสุดพิศ
น่ารักเอย น่ารักดรุณ
เหมือนแรกจะรุ่นจะรู้เดียงสา
เจ้ายิ้มเจ้าแย้ม แก้มเหมือนมาลา
จ่อจิตติดตา เสียจริงเจ้าเอยหน้าที่ :: 19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved