Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
10691210  

ศิลปวัฒนธรรมไทย

:::รำอวยพร:::
การอวยชัยให้พรเป็นธรรมเนียมของไทยที่มีมาแต่โบราณ ดังนั้นศิลปะการรำอวยพรจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการอวยชัยให้พรกัน เช่นรำอวยพรต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เพื่ออวยชัยให้พรให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

รำอวยพรอ่อนหวาน เป็นการแสดงประเภทระบำเบ็ดเตล็ดชุดหนึ่ง ท่ารำที่ใช้ประกอบในการรำอวยพรนี้เป็นท่ารำที่ไม่ยากเกินไป เพื่อให้เหมาะกับนักเรียน และสามารถนำไปใช้แสดงในงาน ต่าง ๆ ได้

ท่ารำที่ใช้ประกอบในการรำอวยพรอ่อนหวานนี้เป็นท่ารำที่ไม่ยากเกินไป เพื่อให้เหมาะกับนักเรียน และสามารถนำไปใช้แสดงในงาน ต่าง ๆ ได้

ร้องแขกบรเทศ


พุทธานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลน้อยใหญ่

เทวาอารักษ์ทั่วไป ขอให้เป็นสุขสวัสดี

ธรรมานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลเสริมศรี

เทพช่วยรักษาปราณี ให้สุขสวัสดีทั่วกัน

สังฆานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลแม่นมั่น

เทเวศร์คุ้มครองป้องกัน สุขสวัสดิ์สันต์ทั่วไป

ละคร
ละครชาตรี
การแต่งกายละครชาตรี
ละครโนรา
ละครนอก
ละครใน
ละครพันทาง
การแสดงพื้นเมืองของไทย
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
เพลงพวงมาล้ย
การรำแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ
การรำแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน
การรำพื้นเมืองภาคใต้
ความหมายของคำว่า
ประเภทของระบำ
ประเภทของการรำ
ประเภทของการฟ้อน
การแสดงเบ็ดเตล็ด
กำเนิดของโขน
การแสดงกระบี่กระบอง
การแสดงหนังใหญ่
ประเภทของโขน
โขนหน้าจอ
ตัวละครในการแสดงโขน
ตัวนาง
ตัวยักษ์
ตัวลิง
เรื่องที่ใช้ในการแสดงโขน
บทละครรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา
บทละครรามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรี
บทละครรามเกียรติ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ดนตรีที่ใช้บรรเลงในการแสดงโขน
โขนโรงใน
รำวงมาตรฐาน
คำร้อง/ทำนอง รำวงมาตรฐาน
เครื่องดนตรี /การแต่งกาย รำวงมาตรฐาน
หน้าที่ :: 25   26   27   28   29   30   31   32   33  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved