Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11385784  

ศิลปวัฒนธรรมไทย

 
ระบำเทพบันเทิง (Rabam Thepbantheong)1. ระบำเทพบันเทิง (Rabam Thepbantheong) เป็นระบำที่ประกอบการแสดงละครใน เรื่องอิเหนา ตอนลมหอบ ซึ่งกรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นเพื่อจัดแสดงให้ประชาชนชม ณ โรงละครศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2499 ผู้แสดงสมมติเป็นเทพบุตร เทพธิดา ชวนกันร่ายรำเพื่อถวายองค์ปะตาระกาหลา ผู้ประพันธ์บทขับร้องและปรับปรุงทำนองเพลงคือนายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ ผู้ประดิษฐ์ท่ารำคือ นางลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากร นางมัลลี คงประภัศร์ และ นางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก (หม่อมครูต่วน) เป็นการรำเข้าคู่พระ –นาง ตีบทตามคำร้อง

ดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ หรือ เครื่องใหญ่ ทำนองเพลงแขกเชิญเจ้า เพลงยะวาเร็ว

วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้

1. ปี่ใน
2. ระนาดเอก
3. ฆ้องวงใหญ่
4. ตะโพน
5. กลองทัด
6. ฉิ่ง


วงปี่พาทย์เครื่องห้า
วงปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้

1. ปี่ใน
2. ปี่นอก
3. ระนาดเอก
4. ระนาดทุ้ม
5. ฆ้องวงใหญ่
6. ฆ้องวงเล็ก
7. ตะโพน
8. กลองทัด
9. ฉิ่ง


วงปี่พาทย์เครื่องคู่(ภาพจากหนังสือ “ลักษณะไทย” เล่ม 3 ศิลปะการแสดง)


วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้

1. ปี่ใน
2. ปี่นอก
3. ระนาดเอก
4. ระนาดทุ้ม
5. ระนาดเอกเหล็ก
6. ระนาดทุ้มเหล็ก
7. ฆ้องวงใหญ
8. ฆ้องวงเล็ก
9. ตะโพน
10. กลองทัด
11. ฉิ่ง
12. ฉาบเล็ก
13. ฉาบใหญ่
14. โหม่ง
15. กรับ


วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
(ภาพจากหนังสือ “ลักษณะไทย” เล่ม 3 ศิลปะการแสดง)


เพลงแขกเชิญเจ้า
เหล่าข้าพระบาท ขอวโรกาสเทวฤทธิ์อดิศร
ขอฟ้อนกรายรำร่ายถวายกร บำเรอปิ่นอมรปะตาระกาหลา
ผู้ทรงพระคุณยิ่งบุญบารมี เพื่อเทวบดีสุขสมรมยา
เถลิงเทพสิมาพิมาน สำราญฤทัย
(สร้อย) สุรศักดิ์ประสิทธิ์ สุรฤทธิ์กำจาย
ทรงสราญพระกาย ทรงสบายพระทัย
ถวายอินทรีย์ต่างมาลีบูชา ถวายดวงตาต่างประทีปจำรัสไข
ถ้อยคำอำไพ ต่างธูปหอมจุณจันทน์
ถวายดวงจิตอัญชลิตวรคุณ ที่ทรงการุณย์ผองข้ามาแต่บรรพ์
ถวายชีวัน รองบาทจนบรรลัย (สร้อย)

เพลงยะวาเร็ว
ร่วมกันร้องทำนองลำนำ มาฟ้อนมารำให้รื่นเริงใจ (ซ้ำ)
ให้พร้อมให้เพรียงเรียงระดับ เปลี่ยนสับท่วงทีหนีไล่
เวียนไปได้จังหวะกัน อัปสรฟ้อนส่ายกรีดกรายออกมา
ฝ่ายฝูงเทวาทำท่ากางกั้น (ซ้ำ) เข้าทอดสนิทไม่บิดไม่ผัน (ซ้ำ)
ผูกพันผูกพันสุขเกษม ปลื้มเปรมปลื้มเปรมปรีดา

ลักษณะการแต่งกาย
ระบำเทพบันเทิง แต่งกายแบบยืนเครื่องพระ และยืนเครื่องนาง

โอกาสที่ใช้แสดง
ใช้แสดงประกอบละครในเรื่อง อิเหนา ตอน ลมหอบ แสดงในงานมงคลต่าง ๆ เป็นระบำที่เหมาะแก่การอวยพร หรือ แสดงในงานรื่นเริง งานรับรองแขกสำคัญ ใช้ผู้แสดงเป็นคู่ พระ – นาง


หน้าที่ :: 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved