Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12380518  

อังกฤษท่องเที่ยว

Architecture of Thailand

 


Thai classical architecture may be found in the building and structure of the temples and also of the royal palace buildings. There are two main types of such edifices. One of this is a building of bricks rectangular in plan and containing one large hall only. The roof is sloping superimposed and arranged in three or five tiers. The other type of building is somewhat like a Greek cross in plan and composed of a cubical hall with four porches or less projecting on each side. It also has superimposed roofs sumounted by a high pyramidal super-structure culminating either in a tapering slender needle-like spire or a corn-cob-like structure. The roof of both types has a terra-cotta glazed coloured tiles of various hues. The gables, stuccos, and other decorations are gilded in gold or in coloured mosaic glass. Under a tropical sunlight these building give out a dazzling and harmonizing artistic effect. Examples of these classical architecture may be in
Bangkok and are represented by pictures in this pamphlet of the Grand Palace, the Emerald Buddha Temple, the Marble Temple of Wat Benchamabophit, and also of Wat Suthat and Wat Pho.
Elephants
The elephants were a great asset in the Sukhothai and Ayutthaya period. The kings used to arrange elephant demonstrations here for state guests. In peacetime theyworked in the forest, and during a war they were the beasts of burden. White elephants were highly prized and whenever found were brought to the King. They were so sought after that they were actually the cause of several of the Burmese invasions.
During the reign of King Rama II (in 1812), three white elephants were found and presented to the King. He decided to put a picture of white elephant in Chakra, a sort of dise weapon on a red cloth. All the governmental merchant ships sailing everywhere used this designed flag, which was later developed to be the national flag.
In 1885 King Mongkut or King Rama IV decided that the name of the country should be called "Siam", and announced that the Siamese National Flag should be a picture of white elephant on a red background.
King Rama VI changed the national flag from the previous elephant flag to be the tri-colour flag on Septmber 28, 1917, and used until nowadays.
The Thai flag consists of five horizontal bands of red (top), white, blue (double width), white, and red. The red means the nation, white means the religion and blue means the King.

 
The Arts Suphannahong Royal Barge
    The Thai means of subsistence for generations has always benn an agricultural one. Such as an occupation, though arduous at times, left the people ample time to confront life spiritually in contemplation of nature. Time belonged to them and they did not want to lose it in the modern hubbub of life. Now it is inevitably and gradually otherwise. The Thai are lovers and observers of nature, amiable, generous and mirthful to everyone with whom they come into contact, for their natural and pleasant surrounding makes them so. In Buddhism tinged with Hinduism and animistic ideas stemming from their long contact and free intermingling with the Mons and the Cambodians, Thai art has its birth and development. It has maintained, nevertheless, its own identity of racial character, Thai art in the old days served religion which formed the national ideal and conception of life. Modern Thai art with Western tendencies and conceptions is of a recent origin.


หน้าที่ :: 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved