Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12380532  

ห้องภาพ/ห้องเพลง

     
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอให้เหมือนเดิม

 พร้อมแล้วกดปุ่ม play ได้เลย


ขอให้เหมือนเดิม
บูโดกัน

....ดนตรี.............

ไม่ต้องรัก ฉันจน ล้นฟ้า ไม่ต้องหา ถ้อยคำหวานหวาน
อย่างที่เคยบอกกัน ก็ยังซึ้งอยู่

ขอแค่รัก คำเดียวเท่านั้น หมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้
อยากจะฟังอีกที ว่าเธอรักฉัน

ไม่ต้องรัก เท่าฟ้า แต่ขอให้รัก เท่าเดิม
ไม่ต้องมี เพิ่มเติม แต่รักไม่น้อย ลงไป
ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉัน นั้นยัง หายใจ
ขอให้เหมือนเดิม (ขอให้เหมือนเดิม)
ขอให้เหมือนเดิม (ขอให้เหมือนเดิม)

ไม่ต้องฝืนตัวเองเพราะฉัน ไม่ต้องฝันจะเป็นเหมือนใคร
ก่อนเคยเป็นอย่างไร ก็เป็น เหมือนเก่า

รักเท่านี้ ที่เคย ให้ไว้ รักเท่าไหน ก็ไม่สำคัญ
บอกว่ายังรักกัน ต้องการเท่านี้

ไม่ต้องรัก เท่าฟ้า แต่ขอให้รัก เท่าเดิม
ไม่ต้องมี เพิ่มเติม แต่รักไม่น้อย ลงไป
ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉัน นั้นยัง หายใจ
ขอให้เหมือนเดิม (ขอให้เหมือนเดิม)
ขอให้เหมือนเดิม (ขอให้เหมือนเดิม)

....ดนตรี..............

ขอแค่รัก คำเดียวเท่านั้น หมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้
อยากจะฟังอีกที ว่าเธอรักฉัน ไม่ต้องรัก เท่าฟ้า
แต่ขอให้รัก เท่าเดิม ไม่ต้องมี เพิ่มเติม
แต่รักไม่น้อย ลงไป ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์
ตราบที่ฉัน นั้นยัง หายใจ ขอให้เหมือนเดิม
(ขอให้เหมือนเดิม) ขอให้เหมือนเดิม (ขอให้เหมือนเดิม)

ไม่ต้องรัก เท่าฟ้า แต่ขอให้รัก เท่าเดิม
ไม่ต้องมี เพิ่มเติม แต่รักไม่น้อย ลงไป
ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉัน นั้นยัง หายใจ
ขอให้เหมือนเดิม (ขอให้เหมือนเดิม)
ขอให้เหมือนเดิม (ขอให้เหมือนเดิม)

ฮืม ฮืม ฮืม ฮืม.....หน้าที่ :: 15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved