นิตยสารออนไลน์
  ภาษา-คารม-คำคม-กวี
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  รักษ์ภาษา
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
   Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
6673036  

ต้นไม้ใบหญ้า

จัดสวนและมุมบ้านด้วยพันธุ์ไม้ประดับ






ความงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้หรือดอกไม้ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้คนเราได้บริโภคด้วยประสาทสัมผัส โดยมิได้ตั้งใจอันเป็นความต้องการสิ่งหนึ่งของคนเราภายใต้จิตสำนึก ก่อให้เกิดสิ่งบันดาลให้คนเรามีความเจริญทางด้านจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม และนอกจากนี้คุณค่าของต้นไม้ ดอกไม้ยังประโยชน์ประโยชน์แก่มวลมนุษย์นานับปการ



ไม้ล้มลุก หมายถึงต้นไม้ที่อายุอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี มีเนื้ออ่อน เช่น พวกหญ้า พลับพลึง กุหลาบ ดาวเรือง เป็นต้น



ไม้พุ่ม หมายถึงไม้เนื้อแข็ง ตั้งลำดับเป็นอิสระได้ มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร



การแตกกิ่งก้านไม่สูงจากพื้นดิน เช่น ชบา กาหลง ช้องนาง พวงทองต้น เป็นต้น



ไม้เถาแบ่งเป็นสองประเภท คือ ไม้เถาล้มลุก เช่นพวงแส พวงชมพู สร้อยอินทนิล ฟักแฟง แตงโม



และไม้เถายืนต้น เช่นช่อฟ้า ชำมะนาด ลัดดาวัลย์ ต้นไม้เถานี้ บางชนิดมีมือจับยึด หรือมีหนามไว้เกาะเกี่ยว เพื่อยึดวัตถุอื่นเพื่อทรงตัวอยู่ได้ หรืออาจเลื่อยคลานไปตามพื้นดินก็ได้



ไม้ยืนต้น เป็นต้นที่มีเนื้อแข็ง โดยมากมีลำต้นขนาดใหญ่กว่าพุ่มดำรงตัวเองอยู่ได้อายุยืนยาว เช่นเหลืองปรียาธร ตาเบบูญ่า ประดู่



วิธีการปลูกเลี้ยงรักษา

1.อุณหภูมิ
- เย็นหรือเย็นจัด ( 40 -60 องศา F )
-เย็นปานกลาง ( 50-70 องศา F )
-อบอุ่น ( 62- 85 องศา F )

2. บริเวณที่ตั้ง
-เรือนต้นไม้ ( เรือนหลังคาระแนงใช้สำหรับต้นไม้ในร่มหรือปลูกชำ )
-เรือนกระจกสำหรับไม้ที่ต้องการดูแลรักษาเป็นพิเศษ
-บริเวณกลางแจ้งและต้องการลมพัดผ่าน

3. แสงแดดที่ต้องการ
-กลางแสงแดดจัด
-ผ่านระแนงหรือตาข่ายกรองแสง
-อยู่ในร่ม

4. ดินร่วน

5. ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีวัตถุ ( ประกอบด้วยไม้ผุ + ปุ๋ย + อิฐป่น )

6. ความชื้นและการให้น้ำ


เพลงประกอบ :
:::เพลงหากันจนเจอ:::


หน้าที่ :: 38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved