Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12379682  

พันธกิจขยายผล

วิธีสอนแบบต่าง ๆ

     นับตั้งแต่มีการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทย มีผู้ใช้วิธีสอนหลายแบบ บางแบบก็ได้รับความนิยมมาก แต่บางแบบไม่สู้จะมีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย เพราะการสอนวิธีนั้น ๆ จะต้องลงทุนมาก หรือต้องใช้ผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาหรือผู้ที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา วิธีสอนแต่ละแบบนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง มีส่วนที่คล้ายกันมากบ้างน้อยบ้าง ทุกวิธีไม่ได้มีส่วนดีหรือส่วนเสียทั้งหมด หากแต่บางส่วนดี บางส่วนไม่สู้ดีนัก ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดสำหรับครูก็คือ เลือกวิธีการที่ดีจากการสอนแต่ละแบบมาใช้ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและเหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของบทเรียน ส่วนมากหนังสือเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบันก็มักจะไม่มุ่งให้ใช้แนวการสอนแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ แต่บทเรียนจะเปิดกว้างให้นักเรียนมีกิจกรรมหลาย ๆ แบบตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งจะให้มีการเรียนแบบยึดนักเรียนและกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง ( student and activity – centered curriculum )

วิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่มีผู้ใช้ในประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

1. วิธีธรรมชาติ ( Natural Method )

2. วิธีแปล ( Translation Method )

3. วิธีตรง ( Direct Method )

4. วิธีฟังและพูด ( Audio – lingual Method )

5. การสอนแบบเอกัตตบุคคล ( Individualized Instruction )

6. แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมาย ( Communicative Approach )
 
 
 
 
 


หน้าที่ :: 42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved