Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11376637  

โครงสร้างทางภาษา

IRREGULAR VERB

  Infinitive (ช่อง1) Past Simple (ช่อง2) Past Participle (ช่อง3) Thai
1 become บิคัม
became บิเคม become บิคัม กลายเป็น
2 begin บิกิน began บิแกน  begun บิกัน เริ่มต้น
3 bend เบ็นด  bent เบ็นท bent เบ็นท โค้ง งอ
4 bet เบ็ท bet เบ็ท  bet เบ็ท พนัน
5 bite ไบท bit บิท bitten (or bit) บิทเทิน กัด
6 bleed บลีด bled เบล็ด  bled เบล็ด เลือดออก
7 blow บโล blew บลู blown บโลน พัด
8 bring บริง brought บรอท brought บรอท นำมา เอามา
9 build บิลด built บิลท built บิลท สร้าง
10 burst เบิสท burst เบิสท burst เบิสท ระเบิด
11 buy บาย bought บอท bought บอท ซื้อ
12 cast คาสท cast คาสท cast คาสท ขว้าง
13 catch caught caught จับ
14 choose chose  chosen เลือก
15 cling clung clung เกาะ 
16 come  came  come มา
17 cost  cost cost มีราคา
18 dig  dug  dug ขุด
19 dive  dived (or dove)  dived ดำนํ้า
20 do  did  done ทำ
21 draw  drew  drawn วาด
22 drink  drank  drunk ดื่ม
23 drive  drove  driven ขับ(รถ)
24 eat  ate  eaten กิน
25 fall  fell  fallen ตก
26 fight  fought  fought ต่อสู้
27 fling  flung  flung โยน
28 fly  flew  flown บิน
29 forbid  forbade  forbidden ห้าม 
30 forget  forgot  forgotten ลืม
31 freeze  froze  frozen แข็งตัว
32 get  got  got (or gotten) เอา ได้รับ
33 give  gave  given ให้
34 go  went  gone ไป
35 grind  ground  ground บด
36 grow  grew  grown เติบโตขึ้น
37 hang (pictures)  hung  hung แขวน ห้อย
38 hang (people)  hanged  hanged แขวนคอ
39 have  had  had มี
40 hide  hid  hidden ซ่อน
41 hurt  hurt  hurt ทำร้าย
42 know  knew  known รู้
43 lay  laid  laid วาง ออกไข่
44 lead  led  led นำ
45 leave  left  left จากไป
46 lend  lent  lent ให้ยืม
47 lie  lay  lain นอน
48 light  lit  lit จุดไฟ
49 make  made  made ทำ
50 mistake  mistook  mistaken ทำผิด
51 pay  paid  paid จ่าย 
52 quit  quitted (or quit)  quit เลิก
53 ride  rode  ridden ขี่ ขับ
54 ring  rang  rung สั่นกระดิ่ง 
55 rise  rose  risen ขึ้น ลุกขึ้น
56 run  ran  run วิ่ง
57 saw  sawed  sawn เลื่อย
58 say  said  said พูด
59 see  saw  seen เห็น
60 seek  sought  sought ค้นหา
61 sell  sold  sold ขาย
62 set  set  set ตั้ง วาง จัด
63 shake  shook  shaken เขย่า สั่น
64 shine  shone  shone ส่องแสง
65 shrink  shrank  shrunk หด
66 sing  sang  sung ร้องเพลง
67 sink  sank  sunk จม
68 slide  slid  slid สื่นไถล
69 speak  spoke  spoken พูด
70 spin  spun  spun ปั่นฝ้าย
71 split  split  split แตก
72 spring  sprang  sprung เด้ง
73 sting  stung  stung ต่อย
74 stink  stank  stunk ส่งกลิ่นเหม็น
75 strike  struck  struck ตี ต่อย
76 string  strung  strung ผูกเชือก
77 strive  strove  striven พยายาม
78 swear  swore  sworn สาบาน
79 swell  swelled  swollen บวม
80 swim  swam  swum ว่ายนํ้า
81 swing  swung  swung แกว่ง เหวี่ยง 
82 take  took  taken เอา
83 teach  taught  taught สอน
84 tear  tore  torn ฉีก ขาด
85 think  thought  thought คิด
86 throw  threw  thrown เหวี่ยง ขว้าง
87 wake  woke  waken ตื่น ปลุก
88 wear  wore  worn สวม
89 weave  wove  woven ทอผ้า สาน
90 weep  wept  wept ร้องไห้
91 wring  wrung  wrung บีบ คั้น
92 write  wrote  written  เขียน
         
REGULAR VERB
  infinitive past past participle Thai
1 beg begged begged ขอ
2 call called called เรียก
3 clean cleaned cleaned  ทำความสะอาด
4 cry cried cried ร้องไห้
5 die died died ตาย
6 end ended ended จบ
7 kiss kissed kissed จูบ
8 live lived lived อาศัยอยู่
9 look looked looked มอง
10 love loved loved รัก
11 play played played เล่น
12 stay stayed stayed พักอาศัย
13 study studied studied เรียน
14 talk talked talked สนทนา
15 tie tied tied มัด
16 wait waited waited รอ
17 wash washed washed ล้าง
18 watch watched watched มอง ดู

 หน้าที่ :: 62   63   64   65   66   67   68   69   70  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved