Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12380736  

รักคนรักโลก

 เตรียมพบคำตอบเหล่านี้ได้
----------------------------------------------------
 • มีบ้าน 1 หลังต้องการใช้หลอดไฟ 5 หลอด ทีวี 1 เครื่อง จะคำนวณอย่างไร
  ให้พอดีกับการใช้งาน มีหลายร้านกะคำนวณให้แล้วราคาแตกต่างกันมาก
  จะคำนวณขนาดของแผงโซล่าเซล แบตเตอรี่
  โหลดไฟฟ้าและคอนโทรลเลอ

  อย่างไร ให้พอเหมาะพอดี

  และถ้าเพิ่มตู้เย็นขนาด 5-7 คิว อีก 1 ตัวจะต้องคำนวณอย่างไร จึงจะพอใช้งาน
  และไม่เปลืองงบประมาณจนเกินไป และถ้าจะเพิ่มปั๊มน้ำอีกสักตัวต้องคำนวณ
  เพิ่มเติมอีกอย่างไร จึงจะให้มีไฟใช้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน รวม
  ทั้งในวันที่มีฝนตกด้วย ตอนนี้จะไปรับงานติดตั้งระบบโซล่าเซล แต่การกะ
  คำนวณหน้างานยังไม่ชัดเจน จะคำนวณเผื่อระบบมากไปก็เปลืองงบประมาณ

  ลูกค้าก็จะไม่ตกลง จะเผื่อน้อยไปเกรงว่าจะมีไฟไม่พอใช้งาน ก็จะโดนต่อว่าอีก
 • การเลือกใช้งานแบตเตอรี่ อย่างไร deep cycle กับแบตที่ใช้ในรถยนต์แตก
  ต่างกันอย่างไร แบตฯ 1 ลูกจะสามารถจ่ายไฟได้แค่ไหน อย่างไร จะใช้งาน
 • รู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่ไฟหมดหรือไฟเต็ม และใช้งานแบตเตอรี่อย่างไรให้
  มีอายุการใช้งานได้นานมากที่สุดและไม่ทำร้ายทำลายแบตฯ ก่อนอายุอันควร
  แบตเตอรี่อย่างไรให้มีอายุทนทานและนานที่สุด วิธีเลือกและเปรียบเทียบแบตฯ
 • ถ้าจะทำระบบโซล่าเซลให้ใช้งานได้ 20-30 ปี และแบตเตอรี่ใช้งานนานๆ
  5-15 ปีต้องทำอย่างไร คำนวณและออกแบบอย่างไร ไม่อยากต้องเปลี่ยน
  แบตฯ ทุกๆ ปี เพราะแบตเสื่อมเร็วมาก
 • แผงโซล่าเซลมีกี่ชนิด/ประเภท แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ทั้งกำลังไฟ
  คุณภาพ ประสิทธิภาพ ขนาดพื้นที่ในการใช้งาน ฯลฯ
 • ถ้าต้องการใช้โซล่าเซลกับปั๊มน้ำ จะมีแนวทางการเลือกและการคำนวณขนาด
  ของพลังงานไฟฟ้าที่จะใช้งานอย่างไรให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละวัน
 • สามารถนำปั๊มน้ำต่อกับแผงโซล่าเซลโดยตรงได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรจึงจะไม่
  ทำให้แผงโซล่าเซลและปั๊มเสียหายได้
 • โหลดไฟฟ้าที่เป็นหลอดไฟ ทีวี พัดลม แอร์ ตู้เย็น สว่านไฟฟ้า มีวิธีการคำนวณ
  โหลดไฟฟ้าที่แตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะตู้เย็นกับแอร์จะสามารถนำมาใช้
  งานร่วมกับโซล่าเซลล์ได้อย่างไรดี เห็นเพื่อนทำแล้วมีปัญหามาก
 • อินเวอร์เตอร์มีกี่ชนิด แต่ละชนิดเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกต่างๆกันอย่างไร
  ทำไมซื้ออินเวอร์เตอร์ที่มีวัตต์สูงๆ มาใช้แล้วยังใช้งานกับพัดลมหรือตู้เย็นไม่ได้
 • ถ้าจะทำเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ปิดเปิดอัตโนมัติตามแสงและตั้งเวลา
  ปิดเองด้วย ต้องทำอย่างไร
 • จะนำระบบโซล่าเซลล์ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้าในบ้านและโรงงาน
  จะต้องทำอย่างไร ต้องคำนึงอะไรบ้าง ตอนนี้ค่าไฟที่บ้านและที่โรงงานเยอะมาก
  ค่าไฟฟ้าและค่า FT ก็ขึ้นราคาเพิ่มขึ้นด้วยครับ
 • โซล่าเซลล์จะนำไปทำเป็นธุรกิจจริงๆ จังๆ ได้หรือปล่า่ว กำลังสนใจที่จะหักมาทำ
  ธุรกิจด้านนี้บ้างครับ
 • ปัจจุบันใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำเข้านา/ไร่/สวน เปลืองน้ำมันมาก จะมีวิธีลดค่าใช้จ่ายโดย
  การใช้โซล่าเซลได้อย่างไรและสามารถคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น
 • มีระบบปั๊มอะไรที่สามารถต่อใช้งานกับระบบโซล่าเซลแบบง่ายๆ ไม่ต้องวุ่นวาย
  ไม่ต้องทำเช็ควาลว์ ไม่ต้องกรอกน้ำ ไม่ต้องทำห้องหรือถังอัดแรงดัน ไม่ต้องทำ
  เซ็นเซอร์เช็คระบบ หรือตัดต่อไฟ เอาเป็นว่าจ่ายไฟให้ปั๊ม ต่อสายน้ำเข้าสายน้ำออก
  ก็สูบน้ำได้เลยและขอให้กินไฟน้อยๆ ด้วย จะได้ประหยัดงบประมาณในการทำชุดโซล่าเซล
 • ค่าไฟสำหรับบ่อปลาคราฟแพงมาก สามารถที่จะมีแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าได้อย่างไรบ้าง
 • แนวทางในการประยุกต์ใช้งานและเทคนิคในการแก้ป้ญหาหน้างานต่างๆ ฯลฯ


หน้าที่ :: 2   3   4   5   6   7   8   9   10  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved