Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12380810  

รักคนรักโลก

SOLAR CELL ทำงานได้อย่างไร

ในการพิจารณาถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนนั้น จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของระบบการจัดการเก็บสะสมพลังงานที่ผลิตได้ด้วย จากรูปส่วนประกอบของ Solar Cell ภายในเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้นๆโดยมีซิลิกอน อยู่ภายใน แต่มีการโด๊ปสารบางชนิดเพื่อให้ซิลิกอนชั้นบนและชั้นล่างมีประจุต่างกัน

โดยอะตอมของซิลิกอนจะมีจำนวนอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดของอะตอมอยู่ 4 ตัว โดยซิลิกอนชั้นบนนั้นจะมีการโด๊ปฟอสฟอรัส (Phosphorus) เข้าไปเพื่อให้อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดของอะตอมซิลิกอนมีจำนวนอิเล็กตรอนอยู่ 5 ตัว ทำให้อะตอมของซิลิกอนที่ถูกโด๊ปมีประจุเป็นลบมากขึ้น จึงมีชื่อเรียกว่าสารกึ่งตัวนำ N-type เป็นขั้วลบ

ส่วนของซิลิกอนในชั้นล่างนั้นจะมีการโด๊ปด้วยโบรอน (Boron) ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดของอะตอมซิลิกอน มีอิเล็กตรอนอยู่ 3 ตัว เป็นผลให้อะตอมของซิลิกอนมีประจุบวกมากขึ้น จึงมีชื่อเรียกว่า สารกึ่งตัวนำ P-type เป็นขั้วบวก

ดังนั้นจึงเกิดความไม่สมดุลของอะตอมขึ้น โดยอะตอมของซิลิกอนที่ถูกโด๊ปโดยฟอสฟอรัสจะมีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตรอน ทำให้มีอิเล็กตรอนอิสระเกิดขึ้นหลังการโด๊ป

ส่วนอะตอมของซิลิกอนที่ถูกโด๊ปโดยโบรอนจะมีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโปรตรอน จึงเกิดช่องว่างขึ้นหลังการโด๊ป ทำให้อะตอมต้องหาอิเล็กตรอนมาเติมในช่องว่างให้เต็ม เพื่อที่จะให้อะตอมมีความสมดุล

การที่จะทำให้อะตอมของซิลิกอนที่ถูกโด๊ปด้วยโบรอน เกิดความสมดุลขึ้นนั้นก็จะต้องไปดึงเอาอิเล็กตรอนอิสระของอะตอมซิลิกอนที่ถูกโด๊ปด้วยฟอสฟอรัสโดยการทำให้อิเล็กตรอนอิสระ

มีการเคลื่อนที่ข้ามจุดต่อระหว่างสารกึ่งตัวนำจะทำให้ระยะห่างของจุดต่อของสารกึ่งตัวนำ มีขนาดแคบมากจนเกือบชิดกันเมื่อมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ระยะห่างระหว่างจุดต่อก็จะห่างออกจากกันใหม่อีกครั้ง

โดยพื้นฐานอิเล็กตรอนต้องการที่จะเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวาง คือจุดต่อจุดระหว่างสารกึ่งตัวนำ p-n แต่มันไม่มีพลังงานพอที่จะทำได้ พอมีแสงสว่างตกกระทบกับผิวซิลิกอน ซึ่งถูกอัดเป็นชั้น ในรูปส่วนประกอบ มันจะทำให้อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่ข้ามผ่านจุดต่อ ทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้ก็คือพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมานั่นเอง

 

http://www.mne.eng.psu.ac.th/หน้าที่ :: 4   5   6   7   8   9   10  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved