Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12380797  

วิถีพอเพียง

การออกแบบติดตั้งระบบการให้น้ำอย่างง่าย

http://www.kasetporpeang.com/

จุดประสงค์
เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
กำหนดชนิดขนาดท่อ ย่อย แยก ท่อประธานได้
ใช้คู่มือในการออกแบบได้
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

หน่วยวัดต่าง
ความสูงของน้ำ head H มีหน่วยเป็น เมตร (m)
อัตราการไหล
- ลิตร/นาที l/min
- ลิตร/ชั่วโมง l/h
- ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง m3/h
- 1000 ลิตร= 1 ลูกบาศก์เมตร

ขั้นตอนการออกแบบติดตั้ง
-การกำหนดขนาดแปลง
-การวางแนวท่อ
-เลือกขนาด/ชนิดหัวจ่ายน้ำ
-เลือกขนาด/ชนิดท่อย่อย
-เลือกขนาด/ชนิดท่อแยก
-เลือกขนาด/ชนิดท่อประธาน
-เลือกขนาด/ชนิดกรองน้ำ
-เลือกขนาด/ชนิดเครื่องสูบน้ำ

การกำหนดขนาดแปลง
-ต้นกำลังไม่ใหญ่เกินไป
-ประหยัดที่สุด
-เวลาการทำงานเป็นไปได้จริง
-แบ่งให้จำนวนต้นพืชหรือพื้นที่เท่า ๆ กัน
-แปลงเล็กไม่จำเป็นต้องแบ่งขนาดแปลง

การเดินทางของน้ำในท่อ
-ท่อสั้นสูญเสียความดันน้อย
-ท่อใหญ่สูญเสียความดันน้อย
-ปริมาณน้ำมากสูญเสียความดันมาก
-ท่อรั่วทำให้สูญเสียความดัน

การวางแนวท่อ
-วางให้กึ่งกลางแปลง จะทำให้ทางเดินของน้ำสั้นที่สุด
-ใช้ขนาดท่อเล็กที่สุดเท่าที่ทำงานได้
-จุดจ่ายน้ำต้องอยู่ใกล้แหล่งจ่ายมากที่สุด
-ท่อที่มีทางแยกควรลดขนาด
-ใช้ท่อตามปริมาณน้ำที่ใช้และความดันที่ต้องการ

การเลือกชนิดหัวจ่ายน้ำ
พืชไร่ สปริงเกลอร์ที่มีรัศมี กว้าง ขนาดใหญ่
พืชสวน พืชผัก สปริงเกลอร์ที่มี่รัศมี กว้าง ขนาดเล็ก
ไม้ผล ให้เฉพาะพื้นที่ทรงพุ่ม มินิสปริงเกลอร์รัศมีตามขนาดพืช
พืชที่ปลูกเป็นแถวถี่ น้ำหยดที่เป็นท่อ หรือเทป


พืชไร่
-มีรัศมีการให้น้ำกว้าง
-อัตราการไหลปริมาณมาก
-จำนวนหัวน้อย
-เคลื่อนย้ายได้
-ให้เป็นแปลง ๆ
-แบบเคลื่อนย้ายตัวเอง

พืชสวน พืชผัก
-ไม่ต้องการเม็ดน้ำใหญ่ทำให้พืชใบช้ำ
-รัศมีกว้าง
-ปริมาณน้ำน้อย

ไม้ผล
-ใช้หัวจ่ายน้ำมินิสปริงเกลอร์
-รัศมีแค่บริเวณทรงพุ่ม
-ให้เฉพาะเขตรากพืช
-ป้องกันหญ้า


พืชที่ปลูกเป็นแถวระยะถี่ ๆ
-ท่อน้ำหยด หรือ เทปน้ำหยด
-ผักหวาน ชะอม มะเขือเทศ
-สดวกในการติดตั้ง
-ป้องกันวัชพืช


การติดตั้งปั๊มน้ำ
-ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำให้มากที่สุด
-ควรอยู่ในโรงเรือน
-ควรถอดประกอบได้เพื่อการซ่อมแซม

การติดตั้งท่อดูด
-ยึดให้แข็งแรง
-มีอุปกรณ์สำหรับกรอกน้ำได้อย่างสดวก
-ต่ำกว่าระดับผิดน้ำ อย่างน้อย 50 เซนติเมตร


การติดตั้งชุดกรองน้ำ
-ติดตั้งทางออกของปั๊ม
-ควรอยู่หลังเมนวาล์ว
-ควรมีวาล์วน้ำเล็ก ๆ เพื่อใช้ในการล้างทำความสอาดกรอง
-ติดตั้งในบริเวณที่สดวกในการล้างทำความสอาด


การติดตั้งวาล์วควบคุม
-ติดตั้งหลังจาก เครื่องสูบน้ำ
-ติดตั้งเพื่อแยกน้ำที่แปลงย่อย
-ติดตั้งเพื่อใช้ล้างทำความสอาดกรอง


การติดตั้งชุดแยกน้ำ
-ไม่ต้องใช้กาวทาท่อ
-มีหลายชนิด

การติดตั้งหัวจ่ายน้ำ
-ม่ต้องใช้กาวทาท่อ
-มีการรั่วซึมน้อย
-สะดวกรวดเร็ว


ดาวโหลดเอกสาร powerpoint เรื่อง
การออกแบบติดตั้งระบบการให้น้ำ


หน้าที่ :: 4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved