Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12380751  

วิถีพอเพียง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการให้น้ำ
http://www.kasetporpeang.com/
 
ระบบการให้น้ำในปัจจุบันมีให้เลือกใช้หลายแบบมีทั้งระบบขนาดใหญ่ กลางและเล็ก พอเป็นตัวอย่างดังนี้

-ระบบน้ำหยด
-ระบบมินิสปริงเกลอร์
-ระบบสปริงเกลอร์
-ระบบการให้น้ำขนาดใหญ่
-ระบบน้ำในโรงเรือนระบบน้ำหยด
-ผิวดิน ใต้ดิน
-ประหยัดน้ำ
-ท่อส่งน้ำได้ไกล
-ให้ปุ๋ยไปกับน้ำได้
-ใช้กับพืชที่มีลักษณะการปลูกที่เป็นแถวชิด
-ใช้ความดันต่ำ 5-10 เมตร


หัวน้ำหยด
-บนผิวดิน
-ปักตามระยะที่เราต้องการ
-ปรับปริมาณน้ำได้
-ถอดเปลี่ยนได้
-อัตราการไหล 4-10 ลิตร/ชั่วโมง


ท่อน้ำหยด
-ท่อหนา และเทป
-เจาะรูน้ำหยดมาสำเร็จ
-มีหลายระยะให้เลือกใช้
-ระยะการวางท่อยาวโดยที่ปริมาณน้ำแตกต่างกันน้อยมาก
-สดวกไม่ยุ่งยาก


ระบบมินิสปริงเกลอร์แบบหัวเหวี่ยง
-อัตราการจ่ายน้ำ 35-200 ลิตร/ชั่วโมง
-เหมาะกับไม้ผล
-พืชผักที่ปลูกชิดติดกัน
-รัศมีการให้น้ำ 2 –5 เมตร
-ควรใช้ร่วมกับกรองน้ำเพื่อป้องกันการอุดตัน


ระบบการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์
-มีอัตราการไหลมาก 200 ขึ้นไปอาจถึง 1000 ลิตร
-รัศมีการให้น้ำ 4 เมตร ขึ้นไป อาจถึง 60 เมตร
-ให้แบบฝนตก
-พืชไร่เช่นข้าวโพด ถั่ว สนามหญ้ากว้าง ๆ


ระบบสปริงเกลอร์ขนาดเล็ก
-รัศมี 8 เมตร
-อัตราการไหล 400 ลิตร/ชั่วโมง
-พื้นที่ 2 ไร่ ใช้ประมาณ 40 หัวจ่าย
-อัตราการให้น้ำประมาณ 5 มิลลิเมตร/ชั่วโมง


หัวมินิสปริงเกลอร์แบบปะทะ
-รัศมีให้น้ำแคบกว่าชนิดหัวเหวี่ยง
-การกระจายน้ำดี
-ทนทานเพราะไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว


ระบบสปริงเกลอร์ขนาดใหญ่


แบบเคลื่อนย้ายท่อเมื่อให้จนได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอแล้วก็เคลื่อนย้ายท่อไปจนทั่วแปลง
-ได้พื้นที่มาก ๆ
-ใช้ต้นกำลังสูง
-ใช้งบประมาณมาก
-ระบบสปริงเกลอร์ขนาดใหญ่

แบบเคลื่อนย้ายตัวเอง
-ใช้เครื่องจักรทั้งหมด
-ให้น้ำเป็นวงกลม
-สะดวกในการเคลื่อนย้าย
-ดึงหัวจ่ายน้ำกลับด้วยตัวเอง
-สูญเสียความดันมาก
-เคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ


ระบบน้ำในโรงเรือน
-ระบบน้ำหยด
-ระบบมินิสปริงเกลอร์
-ระบบบบพ่นฝอย
-ไม่ใช้ดิน

ดาวโหลดเอกสาร powerpoint เรื่อง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการให้น้ำหน้าที่ :: 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved